Gönderen Konu: eDergi İndirme Betiği  (Okunma sayısı 24880 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

« : »
Betiği çalıştırdığınızda elde ettiğiniz görüntü aşağıdaki görüntüler ile benzer değilse LÜTFEN BETİĞİN GÜNCEL HALİNİ İNDİRİNİZ.

http://forum.ubuntu-tr.net/index.php/topic,25576.0/topicseen.html başlığındaki arkadaşın talebi üzerine isteyen arkadaşlara yardımcı olabilir düşüncesiyle basit bir indirme betiği hazırladım. Bu betik bugüne kadar (27.07.2013) çıkan isimleri aşağıda yazılı olan dergileri kolayca indirmenize yarar. Betiğin indirdiği dergiler;

1. Sudo - Ubuntu Türkiye E-Dergisi
2. Full Circle Magazine
3. Full Circle Magazine - Türkçe
4. Özgürlükİçin.com e-dergi
5. Pardus-Linux.Org eDergi
6. ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi
7. eniXma
8. LKD Penguence
9. Erciyes Üniversitesi Linux Topluluğu, Erciyes Linux Dergisi
10. Pardus E-Dergi

Betiğin yeni sürümünde aşağıdaki resimlerden de görüleceği üzere bir takım yenilikler mevcuttur. Bu yenilikler;
  • Dergilerin belli sayılarını indirme özelliği eklenmiştir. (Önerileri ve Bash programlamada yaptığı yardımlar için @hitokiri'ye teşekkürler :) )
  • İnternet bağlantısının bulunup bulunmadığını kontrol etme özelliği eklenmiştir. (Ubuntu-tr-betik içerisindeki bağlantı kodunu kullanmama izin verdiği için @ironic'e teşekkürler.)
  • Dergiler wget ile indirilirken ekrana gelen çıktılar sadeleştirilmiştir.
  • Betik çalıştırıldığında karşımıza gelen listedeki dergi sayılarının elle betik içerisine yazılması yerine bu işlemin Dropbox hesabındaki listeler içinden alınması sağlanmıştır.

Yeni sürüme ait eksi olarak kabul edebileceğimiz tek şey ilk açılma süresinin 7-8 saniye civarında olmasıdır. Süre sizin bilgisayar ve internet bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Sürenin artma sebebi ise; betiğe eklenen internet bağlantı kontrolü ve dergi sayılarının otomatik olarak listelerden alınmasından kaynaklanmaktadır.

Betiğe ait görüntüler:


Aşağıdaki satırları bir metin belgesine aktarıp, çalıştırılabilir yetkisi verdikten sonra kullanabilirsiniz.

Kod: [Seç]
#!/bin/bash
# http://forum.ubuntu-tr.net/index.php/topic,25576.0/topicseen.html bağlantısındaki talep sonrasında Emre AYTAÇ (jayw) tarafından 23.02.2011 tarihinde oluşturulmuştur.
# Aşağıdaki dergilerin indirilmesini sağlar.
# 1. Sudo - Ubuntu Türkiye E-Dergisi
# 2. Full Circle Magazine - Türkçe
# 3. Full Circle Magazine
# 4. Özgürlükİçin.com e-dergi
# 5. Pardus-Linux.Org eDergi
# 6. ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi
# 7. eniXma
# 8. LKD Penguence
# 9. Erciyes Üniversitesi Linux Topluluğu, Erciyes Linux Dergisi
# 10. Pardus E-Dergi
# Dosyalar ev dizininiz altında eDergi dizini oluşturulup, kendi isimlerindeki dizinlere kaydedilecektir.

SON_GUNCELLENME="06.09.2014"

#Renk ve biçim ayarları
AC=$(tput sgr 0 1)      # Altı Çizili
GR=$(tput setaf 2)      # Yeşil
SR=$(tput setaf 3)      # Sarı
MV=$(tput setaf 4)    # Mavi
MR=$(tput setaf 5)    # Mor
NC=$(tput sgr0)        # Normal yazı
KL=$(tput bold) # Kalın

clear
echo ""
echo "${GR}${KL} İnternet bağlantınız kontrol ediliyor, dergi bilgileri alınıyor...${NC}"

yukle()
{
    local url=$1
    echo -n "   $2 sayı $3 indiriliyor:     "
    wget -c --no-check-certificate --progress=dot $url 2>&1 | grep --line-buffered "%" | \
    sed -u -e "s,\.,,g" | awk '{printf("\b\b\b\b%4s", $2)}'
    echo -n "\n"
}

indir () {
INDIRME_DIZINI="$1"
mkdir -p $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI
cd $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI

if [ "$2" = "tum"  ]; then
clear
echo ""
wget -c --no-check-certificate "https://dl.dropboxusercontent.com/u/21779930/eDergi/$1"  2> /dev/null
satir=$(wc -l "$1" | cut -d' ' -f1)
liste=`cat $1|tr -s "\n" "|"`
echo "${KL}${GR}İndirmek istediğiniz sayılar:${NC}${KL} $1 tüm sayılar${NC}"
for x in $(seq 1 $satir); do yukle $(echo $liste|cut -d "|" -f$x) "$1" "$x"; done
elif [ "$2" = "secilen"  ]; then
clear
echo ""
echo "${KL}$1 dergisinin indirilmesini istediğiniz sayılarını arada boşluk bırakarak yazınız. Örneğin 1. 8. ve 25. sayıları indirmek için: 1 8 25${NC}."
echo ""
echo -n "${KL}${GR}İndirmek istediğiniz sayılar: ${NC}${KL}"
read sayilar
echo -n "${NC}"
wget -c --no-check-certificate "https://dl.dropboxusercontent.com/u/21779930/eDergi/$1"  2> /dev/null
liste=`cat $1|tr -s "\n" "|"`
for x in `echo $sayilar`; do yukle $(echo $liste|cut -d "|" -f$x) "$1" "$x"; done
fi

if [ "$1" = "Pardus-Linux.org" ]; then
               rm -f "$1"
       rm -f "Pardus-Linux.org-Ekler"
else
rm -f "$1"
        fi

if [ "$3" != "set" ]; then
               xdg-open $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI &
        fi
INDIRME_DIZINI=""
}

tumunu_indir () {
indir "Sudo" "tum" "set"
indir "Full-Circle-Magazine-TR" "tum" "set"
indir "Full-Circle-Magazine" "tum" "set"
indir "Ozgurluk-icin" "tum" "set"
indir "Pardus-Linux.org" "tum" "set"
indir "Root-eDergi" "tum" "set"
indir "eniXma" "tum" "set"
indir "LKDpenguence" "tum" "set"
indir "Erciyes-Linux" "tum" "set"
indir "Pardus-Linux.org-Ekler" "tum" "set"
indir "Pardus-E-Dergi" "tum" "set"
xdg-open $HOME/eDergi &
}

secim(){
while :
do
 clear
 echo ""
 echo "${KL}$1 dergisinin tamamı mı yoksa belli sayıları mı indirilsin?"
 echo ""
 echo "1. Tümünü indir"
 echo "2. Seçilen sayıları indir"
if [ "$1" = "Pardus-Linux.org" ]; then
 echo "3. $1 dergisinin eklerini indir"
 echo "   ---"
 echo "9. Ana menüye dön"
 echo "0. Çıkış"
 echo ""
 echo -n "${NC}Lütfen bir seçim yapınız [1 - 3] "
else
 echo "   ---"
 echo "9. Ana menüye dön"
 echo "0. Çıkış"
 echo ""
 echo -n "${NC}Lütfen bir seçim yapınız [1 - 2] "
fi

 read sec
 case $sec in
  1) indir "$1" "tum";;
  2) indir "$1" "secilen";;
  3) indir "Pardus-Linux.org-Ekler" "tum";;
  9) AnaMenu;;
  0) exit 1;;
  *) echo "$sec seçeneği geçersiz. Lütfen 1-2 arasında bir seçim yapınız";
     echo "Devam etmek için [enter] tuşuna basınız. . .";
     read enterKey;;
esac
done
}

#internet bağlantı kontrolü yapılıyor, bağlantı yoksa işlem sonlandırılıyor.
wget -t 3 -T 10 www.google.com -O /tmp/index.google.test >/dev/null 2>&1           
  if [ ! -s /tmp/index.google.test ]
  then
clear
echo ""
       echo "${KL}${SR}Hata: Betiğin çalışabilmesi için internet bağlantısı gereklidir.${NC}"
       sleep 10; clear; exit 1
  fi

#Dergi sayısı hesabı
say(){
wget -q --no-check-certificate "https://dl.dropboxusercontent.com/u/21779930/eDergi/$1"
echo -n "("
grep "" "$1" -c
echo -n " sayı)"
rm "$1"
}

DergiAdet(){
rm -f /tmp/DergiAdet
echo $(say "Sudo") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Full-Circle-Magazine-TR") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Full-Circle-Magazine") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Ozgurluk-icin") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Pardus-Linux.org") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Root-eDergi") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "eniXma") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "LKDpenguence") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Erciyes-Linux") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Pardus-E-Dergi") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Pardus-Linux.org-Ekler") >> /tmp/DergiAdet
}

Adet(){
cat /tmp/DergiAdet | tr -s "\n" "|"|cut -d "|" -f$1
}

AnaMenu(){
while :
do
 clear
 echo ""
 echo "    ${AC}${GR}${KL}E-DERGİ İNDİRME BETİĞİ${NC}"
 echo ""
 echo "${KL}1.  Sudo - Ubuntu Türkiye E-Dergisi" "$(Adet "1")"
 echo "2.  Full Circle Magazine - Türkçe Çeviri" "$(Adet "2")"
 echo "3.  Full Circle Magazine" "$(Adet "3")"
 echo "4.  Özgürlükİçin.com e-dergi" "$(Adet "4")"
 echo "5.  Pardus-Linux.Org eDergi" "$(Adet "5")" " -  Ekler"  "$(Adet "11")"
 echo "6.  ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi" "$(Adet "6")"
 echo "7.  eniXma" "$(Adet "7")"
 echo "8.  LKD Penguence" "$(Adet "8")"
 echo "9.  Erciyes Üniversitesi Linux Topluluğu, Erciyes Linux Dergisi" "$(Adet "9")"
 echo "10. Pardus E-Dergi" "$(Adet "10")"
 echo "11. Tümünü indir"
 echo "    ---"
 echo "0.  Çıkış"
 echo ""
 echo "    ${MV}Son Güncellenme Tarihi:${NC}" ${SON_GUNCELLENME}
 echo ""
 echo -n "Lütfen indirmek istediğiniz dergi setinin numarasını giriniz [1 - 11] "
 read opt
 case $opt in
  1) secim "Sudo";;
  2) secim "Full-Circle-Magazine-TR";;
  3) secim "Full-Circle-Magazine";;
  4) secim "Ozgurluk-icin";;
  5) secim "Pardus-Linux.org";;
  6) secim "Root-eDergi";;
  7) secim "eniXma";;
  8) secim "LKDpenguence";;
  9) secim "Erciyes-Linux";;
  10) secim "Pardus-E-Dergi";;
  11) tumunu_indir;;
  0) exit 1;;
  *) echo "$opt seçeneği geçersiz. Lütfen 1-11 arasında bir seçim yapınız";
     echo "Devam etmek için [enter] tuşuna basınız. . .";
     read enterKey;;
esac
done
}

DergiAdet
AnaMenu


Betiğin güncel halini indirmek için: eDergi Betiği

İşinize yaraması dileğiyle...

Düzenleme: Betik yeniden düzenlenerek @Ozgurluk arkadaşımızın istediği "ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi" ve "eniXma" dergileri eklenmiştir. Renklendirme ile ilgili sorun giderilmiştir. Renklendirme veya başka bir konuda oluşan problemler için bu başlığa bildirimde bulunursanız minnettar oluruz :)
Düzenleme 2: Betiğe forumdaki arkadaşlarımızın çalışması olan 6 sayılık Full Circle Magazine Türkçe çevirisi de eklenmiştir.
Düzenleme 3: Betiğe Full Circle Magazine 46. sayı, Özgürlükİçin.com e-dergi 31. sayı ve Pardus-Linux.Org eDergi 29. sayı eklenmiştir.
Düzenleme 4: Betiğe Sudo 29. sayı eklenmiştir.
Düzenleme 5: Betiğe @Ozgurluk arkadaşımızın talebi üzerine LKD Penguence sayıları eklenmiştir. Teşekkürler...
Düzenleme 6: Betiğe tüm dergileri indirme fonksiyonu eklendi. Betikteki dergilere ait indirme listeleri @ironic'in tavsiyesi ile Dropbox hesabına aktarılmıştır. Betiğe yeni bir dergi eklenmediği ya da çıkarılmadığı sürece betiği güncelleme ihtiyacı olmayacak, bu sebeple betiği tekrar indirmenize gerek kalmayacaktır. Yeni dergiler doğrudan Dropbox hesabındaki listelere eklenecektir. Tavsiyeniz için teşekkürler...
Düzenleme 7: Betikteki PardusLinux.org dergisinin ekleri sebebiyle oluşan hata giderildi.
Düzenleme 8: Pardus-Linux.Org ve OzgurlukIcin.com dergilerinin birleşip çıkardıkları Pardus E-Dergi'si betiğe eklendi.
Düzenleme 9: eDergi betiği, Sudo ve bazı dergilerin barındırıldığı dropbox sitesinin dosya indirme adresinde değişiklik yapması üzerine çalışmayan betik düzeltildi. Ana menüye dönme özelliği eklendi. - 27.07.2013

Düzenleme 10: Betiğin çalışmasına engel olan "--no-check-certificate" parametresi wget komutuna eklendi. - 06.09.2014

Sudo dergilerini toplu olarak indirmek için;

Bu arada bilgi olarak şu başlığı da geçeyim buraya:
http://forum.ubuntu-tr.net/index.php/topic,26354.0.html
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2014 - 17:32:27 Gönderen: jayw »

« Yanıtla #1 : »
Emre abi, süpersin :)
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2011 - 18:17:47 Gönderen: Yiğit Ateş »

« Yanıtla #2 : »
Emre, süpersin :)

Teşekkürler. Forum yardımlaşması diyelim, madem böyle bir şeyin işe yarayacağını düşünen arkadaşlar var hemen bu olaya bir el atayım dedim :)

« Yanıtla #3 : »
Hocam şapka çıkartılcak adammışsın! Eliğine emeğine sağlık. * tabi ki böyle bir şey faydalı olur!.. Ubuntu ile yeni tanışan arkadaşlarımıza kaynak olarak önerebilceğimiz yegane materyallerden biri siz değerli Ubuntu topluluğunun ve diğer özgür yazılım topluluklarının hazırladığı dergilerdir. Hakikaten böyle bir şey beklemiyorduk!.. Birisi sevabına rapide atsın derken. Bu kabuk programı ilaç gibi oldu.

Bilmeyen arkadaşlar için Betiğin nasıl çalışcağını belirtelim. Onlarda indirebilsinler dergi materyallerini,

Yukarıda ki jayw arkadaşın kodlamiş olduğu program betiğini kabuk'da çalıştırmak için herhangi bir metin editörü açın
Sonrasında edergi.sh  gibi, sonu .sh ile biten dosya adı ile kaydedin.
Konsolu açın
Konsoldan bu dosyaya çalıştırılabilir bir program dosyası olduğunu belirtmek için ve bu dosyayı sisteminizde ki tüm kullanıcıların çalıştırabilmesi için
chmod a+x edergi.sh  (yada sizin betik program kaynak dosyasına verdiğiniz isim) ile programın çalıştırabilir bir dosya olduğunu sisteme belirtin.
sonrasında dosyanın olduğu klasöre gelerek ./edergi.sh (yada sizin_verdiginiz_dosya ismi.sh şeklinde)
betiği çalıştırın. Sonrası ise jayw arkadaşın sihiri ile büyülenin.

Hocam tekrar tekrar teşşekkürler. Çok güzel bir kod olmuş, aklımıza böyle bir şeyin olacağı inanın gelmezdi. Elinize Emeğinize tekrar çok teşşekkür ederim. Yalnız Bende betik yüzde yüz düzgün çalışmasına rağmen, font renklerini göstermiyor. Benim için sorun değil. Sadece kodda bir hata olabilir mi ? Tekrar tekrar çok teşşekkürler.

Ayrıca sizin bu yazdığınız betiğin, bash üzerinde çalışması ile pardus, yada diğer özgür işletim sistemi kullanıp bu dergileri temin edinmek isteyen kullanıcıların işine yarayacaktır.

Saygılarımla...
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2011 - 00:25:28 Gönderen: Ozgurluk »

« Yanıtla #4 : »
Hocam şapka çıkartılcak adammışsın! Eliğine emeğine sağlık. * tabi ki böyle bir şey faydalı olur!.. Ubuntu ile yeni tanışan arkadaşlarımıza kaynak olarak önerebilceğimiz yegane materyallerden biri siz değerli Ubuntu topluluğunun ve diğer özgür yazılım topluluklarının hazırladığı dergilerdir. Hakikaten böyle bir şey beklemiyorduk!.. Birisi sevabına rapide atsın derken. Bu kabuk programı ilaç gibi oldu.
Yukarıda Yiğit'e de yazdığım gibi, forum yardımlaşması :) Beğenmenize sevindim, umarım size ve ihtiyaç duyan bütün arkadaşlara faydalı olur.

Alıntı
Hocam tekrar tekrar teşşekkürler. Çok güzel bir kod olmuş, aklımıza böyle bir şeyin olacağı inanın gelmezdi. Elinize Emeğinize tekrar çok teşşekkür ederim. Yalnız Bende betik yüzde yüz düzgün çalışmasına rağmen, font renklerini göstermiyor. Benim için sorun değil. Sadece kodda bir hata olabilir mi ? Tekrar tekrar çok teşşekkürler.

Sizin uyarınız üzerine betiği Arch Linux üzerinde denedim ve renklendirmenin çalışmadığını gördüm. Neden olduğu hakkında bir fikrim yok açıkçası, bash kodlama üzerinde uzman sayılmam, sadece yardımcı olabilmek amacıyla Google'ın da yardımlarıyla bu betiği hazırladım :) Neyse Arch Linux üzerinde çalıştırmak için aşağıdaki iki satırı yani renklendirme kodlarının olduğu satırları;

Kod: [Seç]
echo "   ${GR}E-DERGİ İNDİRME BETİĞİ"
echo "   ${GR}-----------------------------------------${NC}"

aşağıdaki gibi değiştirin. Siz hangi dağıtımı kullanıyorsunuz? Yani renklendirme hangi dağıtımda çalışmadı, Pardus mu?

Kod: [Seç]
echo -e "   ${GR}E-DERGİ İNDİRME BETİĞİ"
echo -e "   ${GR}-----------------------------------------${NC}"

Alıntı
Ayrıca sizin bu yazdığınız betiğin, bash üzerinde çalışması ile pardus, yada diğer özgür işletim sistemi kullanıp bu dergileri temin edinmek isteyen kullanıcıların işine yarayacaktır.

Pardus üzerinde test etme imkanı bulamadım daha ama eminim kullanan arkadaşlar test edip, bir problem olursa bu başlığa yazacaklardır (umarım :) ). Aslında amacım tam da sizin yazdığınız şeydi, yani dergilere kolayca ulaşmak isteyen arkadaşlara yardımcı olmak. Rapidshare ve benzeri sitelere atmak elbette benim için çok daha kolay olacaktı ama silinme problemi, bütün dergileri indirmek istememe gibi sebeplerden dolayı böyle bir betik hazırlamanın daha doğru olacağını düşündüm. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim.« Yanıtla #5 : »
Enixma 48 Sayı ekliyelim Jayw arkadaş kaynak koda

http://www.enixma.org/indir.php?id=10610
http://www.enixma.org/indir.php?id=20611
http://www.enixma.org/indir.php?id=30612
http://www.enixma.org/indir.php?id=40701
http://www.enixma.org/indir.php?id=50702
http://www.enixma.org/indir.php?id=60703
http://www.enixma.org/indir.php?id=70704
http://www.enixma.org/indir.php?id=80705
http://www.enixma.org/indir.php?id=90706
http://www.enixma.org/indir.php?id=100707
http://www.enixma.org/indir.php?id=110708
http://www.enixma.org/indir.php?id=120709
http://www.enixma.org/indir.php?id=130710
http://www.enixma.org/indir.php?id=140711
http://www.enixma.org/indir.php?id=150712
http://www.enixma.org/indir.php?id=160801
http://www.enixma.org/indir.php?id=170802
http://www.enixma.org/indir.php?id=180803
http://www.enixma.org/indir.php?id=190804
http://www.enixma.org/indir.php?id=200805
http://www.enixma.org/indir.php?id=210806
http://www.enixma.org/indir.php?id=220807
http://www.enixma.org/indir.php?id=230808
http://www.enixma.org/indir.php?id=240809
http://www.enixma.org/indir.php?id=250810
http://www.enixma.org/indir.php?id=260811
http://www.enixma.org/indir.php?id=270812
http://www.enixma.org/indir.php?id=280901
http://www.enixma.org/indir.php?id=290902
http://www.enixma.org/indir.php?id=300903
http://www.enixma.org/indir.php?id=310904
http://www.enixma.org/indir.php?id=320905
http://www.enixma.org/indir.php?id=330906
http://www.enixma.org/indir.php?id=340907
http://www.enixma.org/indir.php?id=350908
http://www.enixma.org/indir.php?id=360909
http://www.enixma.org/indir.php?id=370910
http://www.enixma.org/indir.php?id=380911
http://www.enixma.org/indir.php?id=390912
http://www.enixma.org/indir.php?id=401001
http://www.enixma.org/indir.php?id=411002
http://www.enixma.org/indir.php?id=421003
http://www.enixma.org/indir.php?id=431004
http://www.enixma.org/indir.php?id=441005
http://www.enixma.org/indir.php?id=451006
http://www.enixma.org/indir.php?id=461007
http://www.enixma.org/indir.php?id=471008
http://www.enixma.org/indir.php?id=481009Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : [time]23 Şubat 2011 - 01:03:00[/time]
Hocam root dergi

kaynak koda ekliyelim seçenekler artsın

http://root.linuxmint.org.tr/?file_id=1
http://root.linuxmint.org.tr/?file_id=2
http://root.linuxmint.org.tr/?file_id=3
http://root.linuxmint.org.tr/?file_id=4
http://root.linuxmint.org.tr/?file_id=5

Enixma dergilerinin indirme adreslerini kopyala yapıştır yaparken parmaklarım koptu ama çorbada tuzum olsun. Bu linkleride dahil edersek Türkçe tüm e-dergileri eklemiş oluruz. Birde ücretsiz galiba cizgi roman fantastik kurgu e dergi gölge var onlarıda eklesek mi ? :D

Bash oldu mu her yerde çalışır gibi me geliyor? Bence hocam sıkı dur betiğin tüm topluluklarda kullanılmaya başlanabilir. :D


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : [time]23 Şubat 2011 - 01:10:15[/time]
Hocam dediğiniz satırları değiştirdim kaydedip denedim bir değişiklik olmadı. Renklendirmeye çok gerek yok bence. Sonuçta iş gören güzel bir betik hazırlamışsınız. Türkçe en köklü e-dergi enixma ve linux mint'çi arkadaşların e dergisi olan root'u da betiğe ekliyelim insanları arşive boğalım. :D Bu betik arşive sahip olmak isteyen herkese faydalı olması dileklerimle.

Saygılar...


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 23 Şubat 2011 - 01:13:31
Çok pardon denediğim sürüm ubuntu 10.10 kabuk bash
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2011 - 01:13:31 Gönderen: Ozgurluk »

« Yanıtla #6 : »
Enixma dergilerinin indirme adreslerini kopyala yapıştır yaparken parmaklarım koptu ama çorbada tuzum olsun. Bu linkleride dahil edersek Türkçe tüm e-dergileri eklemiş oluruz. Birde ücretsiz galiba cizgi roman fantastik kurgu e dergi gölge var onlarıda eklesek mi ? 

Öncelikle teşekkürler. Çizgi roman meselesine gelince, onlar için ayrı bir kod hazırlarız :)

Renklendirme ile ilgili sorunu çözdüm sanırım, gönderdiğiniz dergileri de listeye ekleyip, biter bitmez kodun son halini bu sayfaya eklerim. Dediğiniz gibi bütün dağıtımların dergilerini ekleyelim, haksızlık ve ayrımcılık olmasın :)

« Yanıtla #7 : »
Tam Archlinux'ta denemeye yelteniyordum :D Son halini bekleyelim, ellerin dert görmesin :)

« Yanıtla #8 : »
Betik yeniden düzenlenerek @Ozgurluk arkadaşımızın istediği "ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi" ve "eniXma" dergileri eklenmiştir. Renklendirme ile ilgili sorun giderilmiştir. Renklendirme veya başka bir konuda oluşan problemler için bu başlığa bildirimde bulunursanız minnettar oluruz :)

Betiğin güncel hali ilk mesajda yer almaktadır.


Tam Archlinux'ta denemeye yelteniyordum :D Son halini bekleyelim, ellerin dert görmesin :)

Biraz uzun sürdü kusura bakma. Artık deneyebilirsin :)

« Yanıtla #9 : »
Böyle bir uğraş ancak bu kadar pratik halledilebilirdi... Kıvrak zekânızdan dolayı sizi tebrik ediyorum... Mükemmel olmuş... Saygı duydum =)
".NET çemberinden geçen lirisist etkisi bir 'Volcano', bir yüzüm Java bir yüzüm Badalamenti Don Tano"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Her yer ölüm yine, burası dünya
 Derken ölüm bile bu nasıl dünya?
 Benden ölüm dile, batıyor gün yine
 Burası dünya?

« Yanıtla #10 : »
Böyle bir uğraş ancak bu kadar pratik halledilebilirdi... Kıvrak zekânızdan dolayı sizi tebrik ediyorum... Mükemmel olmuş... Saygı duydum =)

Uygulama Geliştirme Ekibinde bulunan birisinden bu cümleleri duymak mutluluk verici :) Beğenmenize sevindim, çok teşekkür ederim.

« Yanıtla #11 : »
Biraz uzun sürdü kusura bakma. Artık deneyebilirsin :)
Kusura bakarsam çarpılırım :P Test edildi, onaylandı. Bu ara sunucular yavaş çalışırsa sebebi sensin :P

« Yanıtla #12 : »
çok teşekkürler, çok faydalı oldu


Bilmeyen arkadaşlar için Betiğin nasıl çalışcağını belirtelim. Onlarda indirebilsinler dergi materyallerini,

Yukarıda ki jayw arkadaşın kodlamiş olduğu program betiğini kabuk'da çalıştırmak için herhangi bir metin editörü açın
Sonrasında edergi.sh  gibi, sonu .sh ile biten dosya adı ile kaydedin.
Konsolu açın
Konsoldan bu dosyaya çalıştırılabilir bir program dosyası olduğunu belirtmek için ve bu dosyayı sisteminizde ki tüm kullanıcıların çalıştırabilmesi için
chmod a+x edergi.sh  (yada sizin betik program kaynak dosyasına verdiğiniz isim) ile programın çalıştırabilir bir dosya olduğunu sisteme belirtin.
sonrasında dosyanın olduğu klasöre gelerek ./edergi.sh (yada sizin_verdiginiz_dosya ismi.sh şeklinde)
betiği çalıştırın. Sonrası ise jayw arkadaşın sihiri ile büyülenin.


betiği ,masa üstünde sağ klik ile dosya aç dedim ve verileri içine kaydettim.sonra dosya özelliklerinden dosyayı çalıştırılabilir dosya yaptım.tıkladım uç birimde çalıştır dedim çalıştı.

sizin anlatımınızdaki yöntem ile bu yöntem arasında nasıl bir fark yada risk var

« Yanıtla #13 : »
Herhangi bir fark yok :)

« Yanıtla #14 : »
... Bu ara sunucular yavaş çalışırsa sebebi sensin :P

Bak bunu hiç düşünmemiştim. Acaba sudo dergilerindeki indirme parametrelerine --limit-rate=xxx gibi bir ifade mi ekleseydim :)
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2011 - 14:40:18 Gönderen: jayw »

« Yanıtla #15 : »
Aslında Yiğit Ateş'in dediği gibi, bir fark yok! Siz Grafiksel bir ortamda aynı işleri yapmışsınız. Ben sadece programın çalıştırabilir bir dosya haline gelmesi ve sistemde ki tüm kullanıcıların betiği kullanması için konsole'dan anlattım.

Oluşturduğunuz dosyanın çalıştırabilir bir dosya ve program çalışma yetkisini gösteren execute access (x) ve bu yetkiyi tüm kullanıcılara veren all user (a)
Erişim yetkilerini değiştirmek için ise dosyaya chmod komutu ile chmod a+x dosya_adi yazdığınızda sisteminizde ki bütün kullanıcılar betiğin bir program dosyası olarak çalıştırabilecektir.

chmod bu formda

a: All User (Herkes), o: Others (Diğerleri), g:Groups(Dosya sahibi ile sistemde aynı grupta olanlar), u: User (Sadece dosya sahibi)

+: Yetki ekler
-: Yetki çıkarır
=: Yetki eşitler

r: Okuma yetkisi (read)
w: Yazma etkisi (write)
x: Çalıştırma yetkisi

chmod formunda kullanabilceğiniz değişik biçimlerle dosyanın sadece sizin tarafınızdan değiştirilebileceğini, diğer kullanıcılara sadece çalıştırma yetkisi veren biçimde de ayarlayabilirsiniz.

Arada bir fark yok. Sadece uçbirim üzerinden yapabilmenizi sağlar. Konsol komutları kullanarak aranızı konsol ile daha iyi tutmaya çalışın. Konsol'da sadece sistem yönetimi dışında böyle programlarda yazılabiliyor. Kabuk olarak bash, tüm sistemlerde ön tanımlı geliyor. Bildiğim kadarı ile kabuk yapısal programlama tekniklerinin kullanıldığı bir interpreter. Tam emin değilim ama çalışma mantığı öyle, yazdığınız komutları adım adım yorumlar. Bash üzerinde olması gerçekten iyi oldu. Diğer Özgür işletim sistemi kullanan kullanıcılarında bu betiği kullanabilecek olması harika. O kadar dergiyi betik ile indirebilicek insanlar. Ayrıca kullanıcısı olan arkadaşlar pardus, özgürlük için, mandriva Türkiye, gibi... forumlarda betiği paylaşsınlar bence.

Ubuntu FCM Türkçe sayıları bende varda. Betiği kullanarak indirmek isteyen insanlar olabilir. Onlarıda Liseteye ekliyelim.

Saygılar...

« Yanıtla #16 : »
6 sayılık Full Circle Magazine Türkçe çevirisi eklendi. Aslında çevrilmesi devam etmediği için eklemeyecektim ama 6 sayı bile olsa o işte ciddi emek olduğunu düşündüm, çeviren arkadaşlarımıza teşekkürler...

« Yanıtla #17 : »
Bak bunu hiç düşünmemiştim. Acaba sudo dergilerindeki indirme parametrelerine --limit-rate=xxx gibi bir ifade mi ekleseydim :)
Sunucuya yük olmaması açısından Sudo'yu Dropbox hesabıma yükledim. Dosya paylaşım sitesi olmadığı için linklerin ben istemedikçe silineceğini sanmıyorum. Ayrıca Dropbox kullanan arkadaşlarla Sudo'nun Dropbox klasörünü de paylaşabilirim.

Kod: [Seç]
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%201.tar.gz
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%202.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%203.tar.gz
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%204.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%205.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%206.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%207.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%208.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%209.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2010.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2011.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2012.tar.gz
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2013.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2014.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2015.tar.gz
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2016.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2017.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2018.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2019.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2020.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2021.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2022.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2023.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2024.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2025.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2026.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2027.zip
http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2028.zip

« Yanıtla #18 : »
Yiğit aslını istersen ben de Dropbox hesabıma bütün Sudo dergilerini yükledim, onları indirmek için bir betik hazırlayacaktım ama diğer dergileri de ekleme meselesi çıkınca ve tabii 1 MBit internet (256 Kbit yükleme) ile bu kadar dergiyi Dropbox'a yüklemek ölüm olacağı için dergileri kendi sunucularından indiren bir betik hazırladım :) Neyse madem sen emek verdin, ben de yukarıdaki betiği senin dosyalarına göre özelleştireyim, sunucuya yüklenmemek isteyen arkadaşlar buradan indirsin.

Eline sağlık Yiğit :)

Not: Aşağıdaki betik sadece Sudo dergilerini Dropbox üzerinden indirir. Şu sıralar forumumuzda yaşanan yavaşlığı artırmamak adına Sudo dergilerini indirmek için aşağıdaki betiği kullanabilirsiniz.

Kod: [Seç]
#!/bin/bash
# Sunucu yükünü hafifletmek amacıyla Sudo dergileri Yiğit Ateş tarafından şahsi Dropbox hesabına yüklenmiştir.
# Betik Sudo dergilerinin Dropbox üzerinden indirilmesi için hazırlanmıştır.
# Dergiler ev dizininiz altında eDergi dizini altında Sudo dizinine kaydedilecektir.

sudo_indir () {
INDIRME_DIZINI="Sudo"
mkdir -p $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI
cd $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%201.tar.gz
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%202.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%203.tar.gz
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%204.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%205.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%206.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%207.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%208.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%209.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2010.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2011.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2012.tar.gz
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2013.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2014.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2015.tar.gz
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2016.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2017.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2018.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2019.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2020.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2021.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2022.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2023.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2024.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2025.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2026.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2027.zip
wget -c http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%2028.zip
nautilus $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI &
INDIRME_DIZINI=""
}

#Renk ve biçim ayarları
AC=$(tput sgr 0 1)      # Altı Çizili
GR=$(tput setaf 2)      # Yeşil
NC=$(tput sgr0)        # Normal yazı
KL=$(tput bold) # Kalın

while :
do
 clear
 echo ""
 echo "   ${AC}${GR}${KL}SUDO E-DERGİ İNDİRME BETİĞİ${NC}"
 echo ""
 echo "${KL}1. Sudo - Ubuntu Türkiye E-Dergisi (28 sayı)"
 echo "2. Çıkış"
 echo ""
 echo -n "Lütfen indirmek istediğiniz dergi setinin numarasını giriniz [1 - 2] "
 read opt
 case $opt in
  1) sudo_indir;;
  2) exit 1;;
  *) echo "$opt seçeneği geçersiz. Lütfen 1-2 arasında bir seçim yapınız";
     echo "Devam etmek için [enter] tuşuna basınız. . .";
     read enterKey;;
esac
done

« Yanıtla #19 : »
@jayw ellerine sağlık, harika olmuş gerçekten. Hem fikir olarak hem ihtiyaç olarak..
susema

« Yanıtla #20 : »
Baştan söyleseydin hiç uğraşmazdım :) Neyse, sunucu yavaşlamasın da gerisi önemli değil. Tekrardan eline sağlık.

« Yanıtla #21 : »
Hmm, sudo, indirme, ubuntu-one :)

Bu arada ellerine sağlık tekrar @jayw.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?

Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

« Yanıtla #22 : »
ben de "enixma" "fcm" "ozgurlukicin" "Pardus-Linux.Org" "root" "sudo" dergilerinin tüm sayılarını dropbox hesabıma public klasörüne attım ama nasıl paylaşıcam hepsinin tek tek linklerini mi kopyalıcam?
Dropbox referansım

« Yanıtla #23 : »
ben de "enixma" "fcm" "ozgurlukicin" "Pardus-Linux.Org" "root" "sudo" dergilerinin tüm sayılarını dropbox hesabıma public klasörüne attım ama nasıl paylaşıcam hepsinin tek tek linklerini mi kopyalıcam?

Evet hepsinin tek tek bağlantılarını kopyalamanız gerekiyor ne yazık ki.

« Yanıtla #24 : »
ooo ozaman baya uğraşıcaz desene
Dropbox referansım