Gönderen Konu: eDergi İndirme Betiği  (Okunma sayısı 24882 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

« Yanıtla #1 : »
Betiği çalıştırdığınızda elde ettiğiniz görüntü aşağıdaki görüntüler ile benzer değilse LÜTFEN BETİĞİN GÜNCEL HALİNİ İNDİRİNİZ.

http://forum.ubuntu-tr.net/index.php/topic,25576.0/topicseen.html başlığındaki arkadaşın talebi üzerine isteyen arkadaşlara yardımcı olabilir düşüncesiyle basit bir indirme betiği hazırladım. Bu betik bugüne kadar (27.07.2013) çıkan isimleri aşağıda yazılı olan dergileri kolayca indirmenize yarar. Betiğin indirdiği dergiler;

1. Sudo - Ubuntu Türkiye E-Dergisi
2. Full Circle Magazine
3. Full Circle Magazine - Türkçe
4. Özgürlükİçin.com e-dergi
5. Pardus-Linux.Org eDergi
6. ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi
7. eniXma
8. LKD Penguence
9. Erciyes Üniversitesi Linux Topluluğu, Erciyes Linux Dergisi
10. Pardus E-Dergi

Betiğin yeni sürümünde aşağıdaki resimlerden de görüleceği üzere bir takım yenilikler mevcuttur. Bu yenilikler;
  • Dergilerin belli sayılarını indirme özelliği eklenmiştir. (Önerileri ve Bash programlamada yaptığı yardımlar için @hitokiri'ye teşekkürler :) )
  • İnternet bağlantısının bulunup bulunmadığını kontrol etme özelliği eklenmiştir. (Ubuntu-tr-betik içerisindeki bağlantı kodunu kullanmama izin verdiği için @ironic'e teşekkürler.)
  • Dergiler wget ile indirilirken ekrana gelen çıktılar sadeleştirilmiştir.
  • Betik çalıştırıldığında karşımıza gelen listedeki dergi sayılarının elle betik içerisine yazılması yerine bu işlemin Dropbox hesabındaki listeler içinden alınması sağlanmıştır.

Yeni sürüme ait eksi olarak kabul edebileceğimiz tek şey ilk açılma süresinin 7-8 saniye civarında olmasıdır. Süre sizin bilgisayar ve internet bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Sürenin artma sebebi ise; betiğe eklenen internet bağlantı kontrolü ve dergi sayılarının otomatik olarak listelerden alınmasından kaynaklanmaktadır.

Betiğe ait görüntüler:


Aşağıdaki satırları bir metin belgesine aktarıp, çalıştırılabilir yetkisi verdikten sonra kullanabilirsiniz.

Kod: [Seç]
#!/bin/bash
# http://forum.ubuntu-tr.net/index.php/topic,25576.0/topicseen.html bağlantısındaki talep sonrasında Emre AYTAÇ (jayw) tarafından 23.02.2011 tarihinde oluşturulmuştur.
# Aşağıdaki dergilerin indirilmesini sağlar.
# 1. Sudo - Ubuntu Türkiye E-Dergisi
# 2. Full Circle Magazine - Türkçe
# 3. Full Circle Magazine
# 4. Özgürlükİçin.com e-dergi
# 5. Pardus-Linux.Org eDergi
# 6. ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi
# 7. eniXma
# 8. LKD Penguence
# 9. Erciyes Üniversitesi Linux Topluluğu, Erciyes Linux Dergisi
# 10. Pardus E-Dergi
# Dosyalar ev dizininiz altında eDergi dizini oluşturulup, kendi isimlerindeki dizinlere kaydedilecektir.

SON_GUNCELLENME="06.09.2014"

#Renk ve biçim ayarları
AC=$(tput sgr 0 1)      # Altı Çizili
GR=$(tput setaf 2)      # Yeşil
SR=$(tput setaf 3)      # Sarı
MV=$(tput setaf 4)    # Mavi
MR=$(tput setaf 5)    # Mor
NC=$(tput sgr0)        # Normal yazı
KL=$(tput bold) # Kalın

clear
echo ""
echo "${GR}${KL} İnternet bağlantınız kontrol ediliyor, dergi bilgileri alınıyor...${NC}"

yukle()
{
    local url=$1
    echo -n "   $2 sayı $3 indiriliyor:     "
    wget -c --no-check-certificate --progress=dot $url 2>&1 | grep --line-buffered "%" | \
    sed -u -e "s,\.,,g" | awk '{printf("\b\b\b\b%4s", $2)}'
    echo -n "\n"
}

indir () {
INDIRME_DIZINI="$1"
mkdir -p $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI
cd $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI

if [ "$2" = "tum"  ]; then
clear
echo ""
wget -c --no-check-certificate "https://dl.dropboxusercontent.com/u/21779930/eDergi/$1"  2> /dev/null
satir=$(wc -l "$1" | cut -d' ' -f1)
liste=`cat $1|tr -s "\n" "|"`
echo "${KL}${GR}İndirmek istediğiniz sayılar:${NC}${KL} $1 tüm sayılar${NC}"
for x in $(seq 1 $satir); do yukle $(echo $liste|cut -d "|" -f$x) "$1" "$x"; done
elif [ "$2" = "secilen"  ]; then
clear
echo ""
echo "${KL}$1 dergisinin indirilmesini istediğiniz sayılarını arada boşluk bırakarak yazınız. Örneğin 1. 8. ve 25. sayıları indirmek için: 1 8 25${NC}."
echo ""
echo -n "${KL}${GR}İndirmek istediğiniz sayılar: ${NC}${KL}"
read sayilar
echo -n "${NC}"
wget -c --no-check-certificate "https://dl.dropboxusercontent.com/u/21779930/eDergi/$1"  2> /dev/null
liste=`cat $1|tr -s "\n" "|"`
for x in `echo $sayilar`; do yukle $(echo $liste|cut -d "|" -f$x) "$1" "$x"; done
fi

if [ "$1" = "Pardus-Linux.org" ]; then
               rm -f "$1"
       rm -f "Pardus-Linux.org-Ekler"
else
rm -f "$1"
        fi

if [ "$3" != "set" ]; then
               xdg-open $HOME/eDergi/$INDIRME_DIZINI &
        fi
INDIRME_DIZINI=""
}

tumunu_indir () {
indir "Sudo" "tum" "set"
indir "Full-Circle-Magazine-TR" "tum" "set"
indir "Full-Circle-Magazine" "tum" "set"
indir "Ozgurluk-icin" "tum" "set"
indir "Pardus-Linux.org" "tum" "set"
indir "Root-eDergi" "tum" "set"
indir "eniXma" "tum" "set"
indir "LKDpenguence" "tum" "set"
indir "Erciyes-Linux" "tum" "set"
indir "Pardus-Linux.org-Ekler" "tum" "set"
indir "Pardus-E-Dergi" "tum" "set"
xdg-open $HOME/eDergi &
}

secim(){
while :
do
 clear
 echo ""
 echo "${KL}$1 dergisinin tamamı mı yoksa belli sayıları mı indirilsin?"
 echo ""
 echo "1. Tümünü indir"
 echo "2. Seçilen sayıları indir"
if [ "$1" = "Pardus-Linux.org" ]; then
 echo "3. $1 dergisinin eklerini indir"
 echo "   ---"
 echo "9. Ana menüye dön"
 echo "0. Çıkış"
 echo ""
 echo -n "${NC}Lütfen bir seçim yapınız [1 - 3] "
else
 echo "   ---"
 echo "9. Ana menüye dön"
 echo "0. Çıkış"
 echo ""
 echo -n "${NC}Lütfen bir seçim yapınız [1 - 2] "
fi

 read sec
 case $sec in
  1) indir "$1" "tum";;
  2) indir "$1" "secilen";;
  3) indir "Pardus-Linux.org-Ekler" "tum";;
  9) AnaMenu;;
  0) exit 1;;
  *) echo "$sec seçeneği geçersiz. Lütfen 1-2 arasında bir seçim yapınız";
     echo "Devam etmek için [enter] tuşuna basınız. . .";
     read enterKey;;
esac
done
}

#internet bağlantı kontrolü yapılıyor, bağlantı yoksa işlem sonlandırılıyor.
wget -t 3 -T 10 www.google.com -O /tmp/index.google.test >/dev/null 2>&1           
  if [ ! -s /tmp/index.google.test ]
  then
clear
echo ""
       echo "${KL}${SR}Hata: Betiğin çalışabilmesi için internet bağlantısı gereklidir.${NC}"
       sleep 10; clear; exit 1
  fi

#Dergi sayısı hesabı
say(){
wget -q --no-check-certificate "https://dl.dropboxusercontent.com/u/21779930/eDergi/$1"
echo -n "("
grep "" "$1" -c
echo -n " sayı)"
rm "$1"
}

DergiAdet(){
rm -f /tmp/DergiAdet
echo $(say "Sudo") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Full-Circle-Magazine-TR") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Full-Circle-Magazine") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Ozgurluk-icin") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Pardus-Linux.org") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Root-eDergi") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "eniXma") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "LKDpenguence") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Erciyes-Linux") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Pardus-E-Dergi") >> /tmp/DergiAdet
echo $(say "Pardus-Linux.org-Ekler") >> /tmp/DergiAdet
}

Adet(){
cat /tmp/DergiAdet | tr -s "\n" "|"|cut -d "|" -f$1
}

AnaMenu(){
while :
do
 clear
 echo ""
 echo "    ${AC}${GR}${KL}E-DERGİ İNDİRME BETİĞİ${NC}"
 echo ""
 echo "${KL}1.  Sudo - Ubuntu Türkiye E-Dergisi" "$(Adet "1")"
 echo "2.  Full Circle Magazine - Türkçe Çeviri" "$(Adet "2")"
 echo "3.  Full Circle Magazine" "$(Adet "3")"
 echo "4.  Özgürlükİçin.com e-dergi" "$(Adet "4")"
 echo "5.  Pardus-Linux.Org eDergi" "$(Adet "5")" " -  Ekler"  "$(Adet "11")"
 echo "6.  ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi" "$(Adet "6")"
 echo "7.  eniXma" "$(Adet "7")"
 echo "8.  LKD Penguence" "$(Adet "8")"
 echo "9.  Erciyes Üniversitesi Linux Topluluğu, Erciyes Linux Dergisi" "$(Adet "9")"
 echo "10. Pardus E-Dergi" "$(Adet "10")"
 echo "11. Tümünü indir"
 echo "    ---"
 echo "0.  Çıkış"
 echo ""
 echo "    ${MV}Son Güncellenme Tarihi:${NC}" ${SON_GUNCELLENME}
 echo ""
 echo -n "Lütfen indirmek istediğiniz dergi setinin numarasını giriniz [1 - 11] "
 read opt
 case $opt in
  1) secim "Sudo";;
  2) secim "Full-Circle-Magazine-TR";;
  3) secim "Full-Circle-Magazine";;
  4) secim "Ozgurluk-icin";;
  5) secim "Pardus-Linux.org";;
  6) secim "Root-eDergi";;
  7) secim "eniXma";;
  8) secim "LKDpenguence";;
  9) secim "Erciyes-Linux";;
  10) secim "Pardus-E-Dergi";;
  11) tumunu_indir;;
  0) exit 1;;
  *) echo "$opt seçeneği geçersiz. Lütfen 1-11 arasında bir seçim yapınız";
     echo "Devam etmek için [enter] tuşuna basınız. . .";
     read enterKey;;
esac
done
}

DergiAdet
AnaMenu


Betiğin güncel halini indirmek için: eDergi Betiği

İşinize yaraması dileğiyle...

Düzenleme: Betik yeniden düzenlenerek @Ozgurluk arkadaşımızın istediği "ROOT - Linux Mint Türkiye E-dergisi" ve "eniXma" dergileri eklenmiştir. Renklendirme ile ilgili sorun giderilmiştir. Renklendirme veya başka bir konuda oluşan problemler için bu başlığa bildirimde bulunursanız minnettar oluruz :)
Düzenleme 2: Betiğe forumdaki arkadaşlarımızın çalışması olan 6 sayılık Full Circle Magazine Türkçe çevirisi de eklenmiştir.
Düzenleme 3: Betiğe Full Circle Magazine 46. sayı, Özgürlükİçin.com e-dergi 31. sayı ve Pardus-Linux.Org eDergi 29. sayı eklenmiştir.
Düzenleme 4: Betiğe Sudo 29. sayı eklenmiştir.
Düzenleme 5: Betiğe @Ozgurluk arkadaşımızın talebi üzerine LKD Penguence sayıları eklenmiştir. Teşekkürler...
Düzenleme 6: Betiğe tüm dergileri indirme fonksiyonu eklendi. Betikteki dergilere ait indirme listeleri @ironic'in tavsiyesi ile Dropbox hesabına aktarılmıştır. Betiğe yeni bir dergi eklenmediği ya da çıkarılmadığı sürece betiği güncelleme ihtiyacı olmayacak, bu sebeple betiği tekrar indirmenize gerek kalmayacaktır. Yeni dergiler doğrudan Dropbox hesabındaki listelere eklenecektir. Tavsiyeniz için teşekkürler...
Düzenleme 7: Betikteki PardusLinux.org dergisinin ekleri sebebiyle oluşan hata giderildi.
Düzenleme 8: Pardus-Linux.Org ve OzgurlukIcin.com dergilerinin birleşip çıkardıkları Pardus E-Dergi'si betiğe eklendi.
Düzenleme 9: eDergi betiği, Sudo ve bazı dergilerin barındırıldığı dropbox sitesinin dosya indirme adresinde değişiklik yapması üzerine çalışmayan betik düzeltildi. Ana menüye dönme özelliği eklendi. - 27.07.2013

Düzenleme 10: Betiğin çalışmasına engel olan "--no-check-certificate" parametresi wget komutuna eklendi. - 06.09.2014

Sudo dergilerini toplu olarak indirmek için;

Bu arada bilgi olarak şu başlığı da geçeyim buraya:
http://forum.ubuntu-tr.net/index.php/topic,26354.0.html
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2014 - 17:32:27 Gönderen: jayw »

« Yanıtla #25 : »
ooo ozaman baya uğraşıcaz desene

Ne yazık ki evet.

Not: Betiğe Full Circle Magazine 46. sayı, Özgürlükİçin.com e-dergi 31. sayı ve Pardus-Linux.Org eDergi 29. sayı eklenmiştir.

« Yanıtla #26 : »
peki dropbox hesabı olanlar doğrudan benim public klasörüme ulaşamıyorlarmı?
Dropbox referansım

« Yanıtla #27 : »
peki dropbox hesabı olanlar doğrudan benim public klasörüme ulaşamıyorlarmı?

Tam emin olmamakla birlikte ulaşılamıyor diye biliyorum ben. Public klasörü içindeki dosyalarınızın bağlantılarını sizin paylaşmanız gerekiyor. Bilen bir arkadaş varsa düzeltebilir.

« Yanıtla #28 : »
Bu arada bende eline sağlık diyerekten işe yaraması umuduyla bir öneri getireyim aynı link üzerinden sadece  farklı rakamlarla devam eden linkler için şöyle bir for döngüsü işleri biraz daha kolaylaştırıcak gibi göründü;
Kod: [Seç]
for i in `seq 2014 2028` ;do wget "http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%$i.zip";donegerçi her link uygun değil ama olanlar için düşünürsen eğer =)

Kod: [Seç]
for i in `seq -w 1 29` ;do wget "http://dl.dropbox.com/u/21893324/e-dergi/Pardus-Linux.org/Pardus-Linux.org_eDergi_$i.pdf";done


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 21 Mart 2011 - 05:52:13
galiba bu şekilde diğerlerinide kurtardı,
Kod: [Seç]
#/bin/bash
indir(){
liste="$5"
for i in `$1`
do
e="$3"
if [ `echo "$liste"|grep "$i" -c` -ge "1" ];then
e="$4"
fi
echo "$2$i$e"
done
}
#sudo
#indir  1(rakam aralığı) 2(url) 3,4(varsa dosya uzantısı) 5(3 değil 4 olanlar)
indir "seq 201 209"   "http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%"  ".zip" ".tar.gz" "201 203"
indir "seq 2010 2028"   "http://dl.dropbox.com/u/11769082/Sudo/Sudo%" ".zip" ".tar.gz" "2012 2015"
#root
indir "seq 1 5" "http://root.linuxmint.org.tr/?file_id="
#enixma
indir "seq 10610 10001 30612" "http://www.enixma.org/indir.php?id="
indir "seq 40701 10001 160707" "http://www.enixma.org/indir.php?id="
indir "seq 160801 10001 280812" "http://www.enixma.org/indir.php?id="
indir "seq 280901 10001 400000" "http://www.enixma.org/indir.php?id="
indir "seq 401001 10001 491009" "http://www.enixma.org/indir.php?id="
#parsus linux
indir "seq -w 1 29"   "http://dl.dropbox.com/u/21893324/e-dergi/Pardus-Linux.org/Pardus-Linux.org_eDergi_" ".pdf"
« Son Düzenleme: 21 Mart 2011 - 06:06:20 Gönderen: hitokiri »

« Yanıtla #29 : »
İlk fırsatta inceleyeceğim, teşekkür ederim. Böyle daha profesyonel olmuş, elinize sağlık :)

« Yanıtla #30 : »
@jayw harika gerçekten.Ellerinize ve zekanıza sağlık.
Ben de tam sudo' nun bütün sayılarını nasıl indiririm diye düşünüyordum.
Şimdi camianın bütün dergilerini indiriyorum şans işte :D
"Yok boşluktan başka bir şey; Toz nereye konacak"

« Yanıtla #31 : »
@jayw harika gerçekten.Ellerinize ve zekanıza sağlık.
Ben de tam sudo' nun bütün sayılarını nasıl indiririm diye düşünüyordum.
Şimdi camianın bütün dergilerini indiriyorum şans işte :D

İşinize yaramasına sevindim :)

Not: Sudo'nun 29. sayısını da betiğe ekledim.

« Yanıtla #32 : »
Betik için teşekkürler. Bash bilmiyorum, bilsem bende download satırlarını kendi içinde güncelleyen bir döngü eklerdim.
Soru sormadam önce empati kurmak lazım.

« Yanıtla #33 : »
Linux Kullancıları Derneği'nin bir dönem çıkardığı penguence e-dergi aktif olarak devam etmemekte fakat linux ile bilgiler temelde aynı olduğu için okuyucular okumak isteyecektir. e-dergi indirme betiğine penguence'nin sayılarını ekliyelim. Çıkan sayıları aşağıda link olarak vericem. Sen atarsın kardeş programa linkleri.
Saygılarımla!

http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi1.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi2.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi3.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi4.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi5.pdf

« Yanıtla #34 : »
Linux Kullancıları Derneği'nin bir dönem çıkardığı penguence e-dergi aktif olarak devam etmemekte fakat linux ile bilgiler temelde aynı olduğu için okuyucular okumak isteyecektir. e-dergi indirme betiğine penguence'nin sayılarını ekliyelim. Çıkan sayıları aşağıda link olarak vericem. Sen atarsın kardeş programa linkleri.
Saygılarımla!

http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi1.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi2.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi3.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi4.pdf
http://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/penguence-sayi5.pdf

Eklendi, bağlantılar ve bilgilendirme için teşekkürler.

« Yanıtla #35 : »
Eklendi, bağlantılar ve bilgilendirme için teşekkürler.

Kardeş ne demek!  Linux kullanıcıları için sağda solda unutulmuş dergileri arayıp bulalım ki topluluğa faydamız dokunsun. Bu arada Kayseri Erciyes Üniversite'sinin Pardus dergisi vardı linklerini bulamadım. Galiba onunda aktif olarak yayınını durdurmuşlar.

Saygılarımla...

« Yanıtla #36 : »
@jayw, güzel bir çalışma olmuş, eline sağlık. Bir öneri de ben sunayım betiği sürekli güncellemek yerine, adresleri içeren ayrı bir dosyayı indiren bir düzenleme yapılabilir. Sanırım dropbox ta dosyanın  paylaşım adresini değiştirmeden, dosya üzerinde düzenlemeler yapılabiliyor.

« Yanıtla #37 : »
Kardeş ne demek!  Linux kullanıcıları için sağda solda unutulmuş dergileri arayıp bulalım ki topluluğa faydamız dokunsun. Bu arada Kayseri Erciyes Üniversite'sinin Pardus dergisi vardı linklerini bulamadım. Galiba onunda aktif olarak yayınını durdurmuşlar.
Saygılarımla...

Yeri gelmişken ben de Erciyes Üniversitesi mezunuyum :) Siz bahsettikten sonra Erciyes Üniversitesi dergilerini de eklemek istedim fakat dergilerin barındırıldığı http://pardus.erciyes.edu.tr/ adresine bağlanamadım. Yeni bir adresi olup olmadığına bakacağım.

@jayw, güzel bir çalışma olmuş, eline sağlık. Bir öneri de ben sunayım betiği sürekli güncellemek yerine, adresleri içeren ayrı bir dosyayı indiren bir düzenleme yapılabilir. Sanırım dropbox ta dosyanın  paylaşım adresini değiştirmeden, dosya üzerinde düzenlemeler yapılabiliyor.

Dropbox'a aktarmak şeklinde olmasa bile dediğinizi yapmak istemiştim fakat betiği herkesin görüp incelemesi, inceleme ile uğraşmak istemeyenler için de doğrudan indirmesi için bağlantı sunmuştum. Forumda bir başlıkta bahsi geçmişti, sanırım @heartsmagic idi, betiğin içeriğinin konu içerisinde paylaşıldığında bir çok kişinin inceleyeceğini (güvenlik açısından) fakat bir indirme bağlantısı şeklinde sunulduğu zaman herkesin indirip içini incelemekle uğraşmak istemeyebileceği gibi bir şey söylemişti, hatam varsa kendisinden özür dilerim. Bu sebepten ötürü doğrudan konu içinde paylaştım. Eğer forum açısından bir sakıncası yoksa betiği doğrudan dropbox'a aktarabilirim. Böylesi daha iyi olur benim için. Öneriniz için teşekkür ederim.

« Yanıtla #38 : »
Forumda bir başlıkta bahsi geçmişti, sanırım @heartsmagic idi, betiğin içeriğinin konu içerisinde paylaşıldığında bir çok kişinin inceleyeceğini (güvenlik açısından) fakat bir indirme bağlantısı şeklinde sunulduğu zaman herkesin indirip içini incelemekle uğraşmak istemeyebileceği gibi bir şey söylemişti, hatam varsa kendisinden özür dilerim.

Ne özürü @jayw, lütfen :)
Evet buna yakın bir söylemim vardı, doğrudur da bu olay. En azından istatiksel olarak doğrudur :) Fakat benim bu söylediğim şu an ne için ne bir kuralımız ne de bir "de facto"dur. Haliyle betik nasıl daha işlevsel olacaksa o şekilde ayarlama yapabilirsin.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?

Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

« Yanıtla #39 : »
Ne özürü @jayw, lütfen :)
Evet buna yakın bir söylemim vardı, doğrudur da bu olay. En azından istatiksel olarak doğrudur :) Fakat benim bu söylediğim şu an ne için ne bir kuralımız ne de bir "de facto"dur. Haliyle betik nasıl daha işlevsel olacaksa o şekilde ayarlama yapabilirsin.

Teşekkür ederim :) Forum açısından bir problem oluşturmadığı için betiği Dropbox hesabına aktardım.

@jayw, güzel bir çalışma olmuş, eline sağlık. Bir öneri de ben sunayım betiği sürekli güncellemek yerine, adresleri içeren ayrı bir dosyayı indiren bir düzenleme yapılabilir. Sanırım dropbox ta dosyanın  paylaşım adresini değiştirmeden, dosya üzerinde düzenlemeler yapılabiliyor.

Betiği dropbox hesabına aktardım fakat iletinizi tekrar okuduğumda sanki sizi yanlış anladım gibi bir düşünceye kapıldım nedense :) Adresleri içeren dosyayı indiren bir düzenleme derken; betik sabit kalsın, sadece güncel dergi listesi için betik dropbox hesabından bir metin dosyasını indirip ona göre çalışsın mı demek istediniz?

« Yanıtla #40 : »
Dropbox nedir yenilir mi içilir mi anlamadım fakat ben elle güncellerim elimden geldikçe sadece indirme bağlantılarını ekliyceksek, bir problem olmaz güncelleme ile ilgili.
Bu arada bu konu sabit kalsın hatta foruma girince direk görünsün insanlar betiği indirip sistemlerinde e-dergilere birden sahip olsunlar. Birde aklıma gelmişken özgür lisanslarla yayınlanan kitapları paylaşmak serbest olduğu için linux, unix ve bilişim ile ilgili e-kitap larıda bu betik ile indirilebilsin. Birine linux kurduktan sonra betik ile dergileri direk indirince; sanki hediye vermişim gibi hissettim. Dergide ki yazarların hepsinin tek tek eline emeğine sağlık diyorum. E-kitapları da betik ile ekliyelim diyorum. Saygılar...

« Yanıtla #41 : »

@jayw, güzel bir çalışma olmuş, eline sağlık. Bir öneri de ben sunayım betiği sürekli güncellemek yerine, adresleri içeren ayrı bir dosyayı indiren bir düzenleme yapılabilir. Sanırım dropbox ta dosyanın  paylaşım adresini değiştirmeden, dosya üzerinde düzenlemeler yapılabiliyor.

Betiği dropbox hesabına aktardım fakat iletinizi tekrar okuduğumda sanki sizi yanlış anladım gibi bir düşünceye kapıldım nedense :) Adresleri içeren dosyayı indiren bir düzenleme derken; betik sabit kalsın, sadece güncel dergi listesi için betik dropbox hesabından bir metin dosyasını indirip ona göre çalışsın mı demek istediniz?

Evet tam olarak bunu kasdetmiştim. İndirme bağlantılarının olduğu fonksiyonları indirilen dosyadan içe aktarıp (source komutu yada ".  /indirilen_dosya konumu") , betiğe dahil edilebilir.

Ayrıca  GNOME harici uygulamalarda nautilus bulunmadığı için indirme dizinini açma hata verecektir. nautilus yerine xdg-open ile dosya yöneticisi olarak atanmış uygulamayla açılabilir.

« Yanıtla #42 : »
Evet tam olarak bunu kasdetmiştim. İndirme bağlantılarının olduğu fonksiyonları indirilen dosyadan içe aktarıp (source komutu yada ".  /indirilen_dosya konumu") , betiğe dahil edilebilir.

Ayrıca  GNOME harici uygulamalarda nautilus bulunmadığı için indirme dizinini açma hata verecektir. nautilus yerine xdg-open ile dosya yöneticisi olarak atanmış uygulamayla açılabilir.

Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Bash programlama konusunda fazla bir bilgim olduğu söylenemez, betiği başlangıçta sadece dergi indirmede bir kolaylık olması amacıyla hazırlamıştım. Bu başlığa yorum yapan ve tavsiyede bulunan bütün değerli arkadaşlarım sayesinde, betik her geçen gün daha da işlevsel ve kullanılabilir hale geliyor (en azından ben öyle düşünüyorum :) ). Neyse lafı fazla uzatmayayım, tavsiyeleriniz doğrultusunda aşağıdaki düzenlemeleri yaptım;
  • İndirme listeleri doğrudan Dropbox hesabından alınıyor.
  • nautilus yerine xdg-open komutu ile dergilerin indirildiği dizin açılıyor.
  • Yanlış anlaşılmadan ötürü konu içeriğinden kaldırdığım betiğe ait kodları tekrar ekledim.

Ayrıca betikte bütün dergiler için ayrı fonksiyon yazmak yerine tek bir fonksiyon ile betikteki gereksiz ve tekrarlanan bir sürü kodu temizledim. Dediğim gibi bash programlama konusunda fazla bilgim yok ama @hitokiri arkadaşımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum :) Betikteki kodları azaltmak için bir kod paylaşmıştı, o kod ile gereksiz satır sayısını azaltacaktık ama listeleri Dropbox'a aktarınca buna gerek kalmadı. Fakat kendisine ait kodu inceleyerek araştırma yapmaya gerek kalmadan fonksiyona nasıl parametre gönderileceğini öğrendim ve bu sayede betiği gereksiz kodlardan arındırdım.

Betikle ilgili problem, tavsiye ve önerilerinizi belirtirseniz sevinirim.


Dropbox nedir yenilir mi içilir mi anlamadım fakat ben elle güncellerim elimden geldikçe sadece indirme bağlantılarını ekliyceksek, bir problem olmaz güncelleme ile ilgili.

Dropbox konusunda forumda bir çok açıklama bulabilirsiniz. Ama kısaca şöyle yazayım 2 GB'a kadar olan dosyalarınızı ücretsiz olarak barındırabileceğiniz bir ortam sunar ve bu dosyalara erişim için akıllı telefonlar dahil neredeyse bütün platformlar için istemci yazılımı sunar. Dediğim gibi detaylı bilgi için forumda arama yapabilirsiniz, güzel bir hizmettir.

Bu arada bu konu sabit kalsın hatta foruma girince direk görünsün insanlar betiği indirip sistemlerinde e-dergilere birden sahip olsunlar.

Konuyu sabitleme meselesine karar verecek sistem yöneticilerimizdir, gerekli olduğunu düşünürlerse yaparlar.

Birde aklıma gelmişken özgür lisanslarla yayınlanan kitapları paylaşmak serbest olduğu için linux, unix ve bilişim ile ilgili e-kitap larıda bu betik ile indirilebilsin. E-kitapları da betik ile ekliyelim diyorum. Saygılar...

Paylaşımın serbest olduğu kitapları bu betiğe eklemek doğru olmaz sanırım, sonuçta betiğin adı "eDergi İndirme Betiği" :) Eğer paylaşımın serbest olduğu kitapların topluca bulunduğu bir adres varsa bunları Dropbox hesabına yükleyip, onun için de ayrı bir betik hazırlarız sorun değil. Fakat buradaki problem bu kitaplara ulaşmak, bu konuda yardımcı olursanız ya da yardımcı olan arkadaşlar çıkarsa kitaplar için de bir betik hazırlarız. Çünkü gerçekten çok zaman alıyor.

Birine linux kurduktan sonra betik ile dergileri direk indirince; sanki hediye vermişim gibi hissettim. Dergide ki yazarların hepsinin tek tek eline emeğine sağlık diyorum.

Ben de sizin gibi dergilere emek veren bütün arkadaşlarımın eline sağlık diyorum. Gerçekten zaman alan ve emek isteyen bir şey çünkü.

@Ozgurluk, size de yorumunuz için teşekkür ederim...
« Son Düzenleme: 31 Mart 2011 - 17:16:25 Gönderen: jayw »

« Yanıtla #43 : »
Kardeş bir şey değil... Gerçekten kendini gazeteci çocuk gibi, hissedebilirsin. :) E-dergileri adrese teslim ederek dergiye emek veren yazarların yazılarını bir şekilde insanlara ulaştırmış oldunuz...

Konu sabit kalırsa iyi olur. Bunun için forumda ki yöneticiler ilgilenmeli... Betik sayesinde yeni başlayan ve daha önce dergileri merak eden kullanıcılar anında hızlı bir şekilde dergilere kolayca ulaşabilecekler. Ellerinde yazılı görsel dergilere sahip olmaları her şeyden önemli.

Ücretsiz yayınlanan Gnu/linux dünyası ile paylaşımı serbest kitapların linklerini bulup e-kitap indirme betiği olarak aynı kodlar üzerinden e-kitap içinde betik hazırlanırsa güzel olur.

Saygılarımla...

« Yanıtla #44 : »
Eline sağlık @jayw ben teşekkür ederim bu güzel çalışma için =)
Bu arada öneri olarak sanırım tek bir sayı indirmede olabilir veya bi kaç sayı ve mesela şöyle :D
Diyelim ki SUDO'yu seçtik tümü veya özel gibi bi soru olsa ;
tümü seçildiğinde aynı indirse özel ise eğer mesela
"12 13 14" gibi bir girdiyse ilgili sayıları indirmesi gibi bi şey olabilir ,
 

« Yanıtla #45 : »
Konuyu sabitleyelim, fakat burada durmasın zira mesele özünde bir betik değil. Madem bu bir kaynak, biraz daha uygun bir yere taşıyarak sabitliyorum.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?

Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

« Yanıtla #46 : »
Eline sağlık @jayw ben teşekkür ederim bu güzel çalışma için =)
Bu arada öneri olarak sanırım tek bir sayı indirmede olabilir veya bi kaç sayı ve mesela şöyle :D
Diyelim ki SUDO'yu seçtik tümü veya özel gibi bi soru olsa ;
tümü seçildiğinde aynı indirse özel ise eğer mesela
"12 13 14" gibi bir girdiyse ilgili sayıları indirmesi gibi bi şey olabilir ,

Aslında çok güzel bir fikir fakat bunun için bash programlama bilgim yeterli değil. Bir metin dosyasının 12. 13. ve 14. satırlarını wget ile indir demek nasıl yapılır acaba? Yine de nasıl yapacağımı araştıracağım. Araştıracağım ama bu konuda uzman arkadaşların yardımını da reddetmem :)

Konuyu sabitleyelim, fakat burada durmasın zira mesele özünde bir betik değil. Madem bu bir kaynak, biraz daha uygun bir yere taşıyarak sabitliyorum.

Uzun süre yanlış bir yerde kalmış, aslında nereye açsam diye çok düşünmüştüm. Neyse şu anda doğru adreste. Gerçi bu gidişle gerçekten Bash programlama başlığı altında olmaya yakışır bir betik olacak, arkadaşların tavsiye ve önerileriyle :) Sabitlediğiniz ve uygun yere taşıdığınız için teşekkürler...

« Yanıtla #47 : »
jayw, dosyayı normal okurken \n karakterlerini sayman yeterli olacaktır. Tabii doğrudan satır okuyan fonksiyonlar yoksa... Eğer varsa daha kolay olur. Ben Bash bilmediğim için fonksiyonları bilemiyorum =) Ama dosyayı normal okurken \n karakterini saymak, satır sonlarını belirlemek için yeterli olacaktır.
".NET çemberinden geçen lirisist etkisi bir 'Volcano', bir yüzüm Java bir yüzüm Badalamenti Don Tano"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Her yer ölüm yine, burası dünya
 Derken ölüm bile bu nasıl dünya?
 Benden ölüm dile, batıyor gün yine
 Burası dünya?

« Yanıtla #48 : »
jayw, dosyayı normal okurken \n karakterlerini sayman yeterli olacaktır. Tabii doğrudan satır okuyan fonksiyonlar yoksa... Eğer varsa daha kolay olur. Ben Bash bilmediğim için fonksiyonları bilemiyorum =) Ama dosyayı normal okurken \n karakterini saymak, satır sonlarını belirlemek için yeterli olacaktır.

Yardımınız için teşekkür ederim :) @hitokiri'nin yardımıyla olayı çözüme kavuşturduk.


Betiğin güncel halini ilk mesaja ekledim. Öneri ve çıkabilecek sorunları bildirirseniz sevinirim :)

« Yanıtla #49 : »
jayw, dosyayı normal okurken \n karakterlerini sayman yeterli olacaktır. Tabii doğrudan satır okuyan fonksiyonlar yoksa... Eğer varsa daha kolay olur. Ben Bash bilmediğim için fonksiyonları bilemiyorum =) Ama dosyayı normal okurken \n karakterini saymak, satır sonlarını belirlemek için yeterli olacaktır.

Yardımınız için teşekkür ederim :) @hitokiri'nin yardımıyla olayı çözüme kavuşturduk.


Betiğin güncel halini ilk mesaja ekledim. Öneri ve çıkabilecek sorunları bildirirseniz sevinirim :)
Ellerine sağlık @jayw yardım bile sayılmaz benim yaptığım sadece biraz zaman kazandırdım son halide epey hoş olmuş :)