Gönderen Konu: [Nasıl] Dosya yöneticisinde medya bilgisi sütunları ekleme  (Okunma sayısı 196 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bu konu başkaları için ne kadar gerekli olabilir bilmiyorum ama ben çok uğraştım bu sonucu alabilmek için. Eğer ben uğraştıysam demek ki başka biri de bunu yapmak isteyebilir. Onun için kısacık da olsa, bir anlatım şeklinde yazmak istiyorum. Her dosya yöneticisinde çalışır mı, bilmiyorum ama Nemo ve Nautilusta başarı elde ettim. Ben Nemo örneğini yazacağım. Nautilius-ta da aynı işlemler gerçekleştiriliyor, tek fark gerekli yerlerde Nemo yerine Nautilus yazmak (buna aşağıda paylaştığım dosya içeriği de dahil).

İlk önce eklentinin çalışabilmesi gerekli paketleri kurmalıyız:

Kod: [Seç]
sudo apt-get install nemo-python
sudo apt-get install exiv2
sudo apt-get install exif
sudo apt-get install python-mutagen
sudo apt-get install python-kaa-metadata
sudo apt-get install libnemo-extension1
sudo apt-get install libnemo-extension-dev
sudo apt-get install python-pyexiv2


Python dosyasını buradan indirebilir ve ya bir *.py dosyası oluşturup içine aşağıdakı kodları yapıştırabilirsiniz.

Kod: [Seç]
#!/usr/bin/python3

# change log:
# geb666: original bsc.py, based on work by Giacomo Bordiga
# jmdsdf: version 2 adds extra ID3 and EXIF tag support
# jmdsdf: added better error handling for ID3 tags, added mp3 length support, distinguished
#         between exif image size and true image size
# SabreWolfy: set consistent hh:mm:ss format, fixed bug with no ID3 information
#             throwing an unhandled exception
# jmdsdf: fixed closing file handles with mpinfo (thanks gueba)
# jmdsdf: fixed closing file handles when there's an exception (thanks Pitxyoki)
# jmdsdf: added video parsing (work based on enbeto, thanks!)
# jmdsdf: added FLAC audio parsing through kaa.metadata (thanks for the idea l-x-l)
# jmdsdf: added trackno, added mkv file support (thanks ENigma885)
# jmdsdf: added date/album for flac/video (thanks eldon.t)
# jmdsdf: added wav file support thru pyexiv2
# jmdsdf: added sample rate file support thru mutagen and kaa (thanks for the idea N'ko)
# jmdsdf: fix with tracknumber for FLAC, thanks l-x-l
# draxus: support for pdf files
# arun (engineerarun@gmail.com): made changes to work with naulitus 3.x
# Andrew@webupd8.org: get EXIF support to work with Nemo 3
# Julien Blanc: fix bug caused by missing Exif.Image.Software key
# mtwebster: convert for use as a nemo extension
import os
import urllib
#import Nemo
from gi.repository import Nemo, GObject, Gtk, GdkPixbuf
# for id3 support
from mutagen.easyid3 import EasyID3
from mutagen.mp3 import MPEGInfo
# for exif support
import pyexiv2
# for reading videos. for future improvement, this can also read mp3!
import kaa.metadata
# for reading image dimensions
#import Image
# for reading pdf
try:
from pyPdf import PdfFileReader
except:
pass

class ColumnExtension(GObject.GObject, Nemo.ColumnProvider, Nemo.InfoProvider):
def __init__(self):
pass

def get_columns(self):
return (
Nemo.Column(name="NemoPython::title_column",attribute="title",label="Title",description="Song title"),
Nemo.Column(name="NemoPython::album_column",attribute="album",label="Album",description="Album"),
Nemo.Column(name="NemoPython::artist_column",attribute="artist",label="Artist",description="Artist"),
Nemo.Column(name="NemoPython::tracknumber_column",attribute="tracknumber",label="Track",description="Track number"),
Nemo.Column(name="NemoPython::genre_column",attribute="genre",label="Genre",description="Genre"),
Nemo.Column(name="NemoPython::date_column",attribute="date",label="Date",description="Date"),
Nemo.Column(name="NemoPython::bitrate_column",attribute="bitrate",label="Bitrate",description="Audio Bitrate in kilo bits per second"),
Nemo.Column(name="NemoPython::samplerate_column",attribute="samplerate",label="Sample rate",description="Sample rate in Hz"),
Nemo.Column(name="NemoPython::length_column",attribute="length",label="Length",description="Length of audio"),
Nemo.Column(name="NemoPython::exif_datetime_original_column",attribute="exif_datetime_original",label="EXIF Dateshot ",description="Get the photo capture date from EXIF data"),
Nemo.Column(name="NemoPython::exif_software_column",attribute="exif_software",label="EXIF Software",description="EXIF - software used to save image"),
Nemo.Column(name="NemoPython::exif_flash_column",attribute="exif_flash",label="EXIF flash",description="EXIF - flash mode"),
Nemo.Column(name="NemoPython::exif_pixeldimensions_column",attribute="exif_pixeldimensions",label="EXIF Image Size",description="Image size - pixel dimensions as reported by EXIF data"),
Nemo.Column(name="NemoPython::pixeldimensions_column",attribute="pixeldimensions",label="Image Size",description="Image/video size - actual pixel dimensions"),
Nemo.Column(name="NemoPython::exif_rating",attribute="exif_rating",label="EXIF Rating",description="Rating of the Image as reported by EXIF data"),
)

def update_file_info(self, file):
# set defaults to blank
file.add_string_attribute('title', '')
file.add_string_attribute('album', '')
file.add_string_attribute('artist', '')
file.add_string_attribute('tracknumber', '')
file.add_string_attribute('genre', '')
file.add_string_attribute('date', '')
file.add_string_attribute('bitrate', '')
file.add_string_attribute('samplerate', '')
file.add_string_attribute('length', '')
file.add_string_attribute('exif_datetime_original', '')
file.add_string_attribute('exif_software', '')
file.add_string_attribute('exif_flash', '')
file.add_string_attribute('exif_pixeldimensions', '')
file.add_string_attribute('exif_rating','')
file.add_string_attribute('pixeldimensions', '')

if file.get_uri_scheme() != 'file':
return

# strip file:// to get absolute path
filename = urllib.unquote(file.get_uri()[7:])

# mp3 handling
if file.is_mime_type('audio/mpeg'):
# attempt to read ID3 tag
try:
audio = EasyID3(filename)
# sometimes the audio variable will not have one of these items defined, that's why
# there is this long try / except attempt
try: file.add_string_attribute('title', audio["title"][0])
except: file.add_string_attribute('title', "[n/a]")
try: file.add_string_attribute('album', audio["album"][0])
except: file.add_string_attribute('album', "[n/a]")
try: file.add_string_attribute('artist', audio["artist"][0])
except: file.add_string_attribute('artist', "[n/a]")
try: file.add_string_attribute('tracknumber', audio["tracknumber"][0])
except: file.add_string_attribute('tracknumber', "[n/a]")
try: file.add_string_attribute('genre', audio["genre"][0])
except: file.add_string_attribute('genre', "[n/a]")
try: file.add_string_attribute('date', audio["date"][0])
except: file.add_string_attribute('date', "[n/a]")
except:
# [SabreWolfy] some files have no ID3 tag and will throw this exception:
file.add_string_attribute('title', "[no ID3]")
file.add_string_attribute('album', "[no ID3]")
file.add_string_attribute('artist', "[no ID3]")
file.add_string_attribute('tracknumber', "[no ID3]")
file.add_string_attribute('genre', "[no ID3]")
file.add_string_attribute('date', "[no ID3]")

# try to read MP3 information (bitrate, length, samplerate)
try:
mpfile = open (filename)
mpinfo = MPEGInfo (mpfile)
file.add_string_attribute('bitrate', str(mpinfo.bitrate/1000) + " Kbps")
file.add_string_attribute('samplerate', str(mpinfo.sample_rate) + " Hz")
# [SabreWolfy] added consistent formatting of times in format hh:mm:ss
# [SabreWolfy[ to allow for correct column sorting by length
mp3length = "%02i:%02i:%02i" % ((int(mpinfo.length/3600)), (int(mpinfo.length/60%60)), (int(mpinfo.length%60)))
mpfile.close()
file.add_string_attribute('length', mp3length)
except:
file.add_string_attribute('bitrate', "[n/a]")
file.add_string_attribute('length', "[n/a]")
file.add_string_attribute('samplerate', "[n/a]")
try:
mpfile.close()
except: pass

# image handling
if file.is_mime_type('image/jpeg') or file.is_mime_type('image/png') or file.is_mime_type('image/gif') or file.is_mime_type('image/bmp'):
# EXIF handling routines
try:
metadata = pyexiv2.ImageMetadata(filename)
metadata.read()
try:
exif_datetimeoriginal = metadata['Exif.Photo.DateTimeOriginal']
file.add_string_attribute('exif_datetime_original',str(exif_datetimeoriginal.raw_value))
except:
file.add_string_attribute('exif_datetime_original',"")
try:
exif_imagesoftware = metadata['Exif.Image.Software']
file.add_string_attribute('exif_software',str(exif_imagesoftware.raw_value))
except:
file.add_string_attribute('exif_software',"")
try:
exif_photoflash = metadata['Exif.Photo.Flash']
file.add_string_attribute('exif_flash',str(exif_photoflash.raw_value))
except:
file.add_string_attribute('exif_flash',"")
try:
exif_pixelydimension = metadata['Exif.Photo.PixelYDimension']
exif_pixelxdimension = metadata['Exif.Photo.PixelXDimension']
file.add_string_attribute('exif_pixeldimensions',str(exif_pixelydimension.raw_value)+'x'+str(exif_pixelxdimension.raw_value))
except:
file.add_string_attribute('exif_pixeldimensions',"")
try:
exif_rating = metadata['Xmp.xmp.Rating']
stars = ""
for i in range(1,6):
if i <= int(exif_rating.raw_value):
stars += u"\u2605"
else:
stars += u"\u2606"
file.add_string_attribute('exif_rating',stars)
except:
file.add_string_attribute('exif_rating',u"\u2606\u2606\u2606\u2606\u2606")
except:
# no exif data?
file.add_string_attribute('exif_datetime_original',"")
file.add_string_attribute('exif_software',"")
file.add_string_attribute('exif_flash',"")
file.add_string_attribute('exif_pixeldimensions',"")
file.add_string_attribute('exif_rating',u"\u2606\u2606\u2606\u2606\u2606")
# try read image info directly
try:
im = Image.open(filename)
file.add_string_attribute('pixeldimensions',str(im.size[0])+'x'+str(im.size[1]))
except:
file.add_string_attribute('pixeldimensions',"[image read error]")

# video/flac handling
if file.is_mime_type('video/x-msvideo') | file.is_mime_type('video/mpeg') | file.is_mime_type('video/x-ms-wmv') | file.is_mime_type('video/mp4') | file.is_mime_type('audio/x-flac') | file.is_mime_type('video/x-flv') | file.is_mime_type('video/x-matroska') | file.is_mime_type('audio/x-wav'):
try:
info=kaa.metadata.parse(filename)
try: file.add_string_attribute('length',"%02i:%02i:%02i" % ((int(info.length/3600)), (int(info.length/60%60)), (int(info.length%60))))
except: file.add_string_attribute('length','[n/a]')
try: file.add_string_attribute('pixeldimensions', str(info.video[0].width) + 'x'+ str(info.video[0].height))
except: file.add_string_attribute('pixeldimensions','[n/a]')
try: file.add_string_attribute('bitrate',str(round(info.audio[0].bitrate/1000)))
except: file.add_string_attribute('bitrate','[n/a]')
try: file.add_string_attribute('samplerate',str(int(info.audio[0].samplerate))+' Hz')
except: file.add_string_attribute('samplerate','[n/a]')
try: file.add_string_attribute('title', info.title)
except: file.add_string_attribute('title', '[n/a]')
try: file.add_string_attribute('artist', info.artist)
except: file.add_string_attribute('artist', '[n/a]')
try: file.add_string_attribute('genre', info.genre)
except: file.add_string_attribute('genre', '[n/a]')
try: file.add_string_attribute('tracknumber',info.trackno)
except: file.add_string_attribute('tracknumber', '[n/a]')
try: file.add_string_attribute('date',info.userdate)
except: file.add_string_attribute('date', '[n/a]')
try: file.add_string_attribute('album',info.album)
except: file.add_string_attribute('album', '[n/a]')
except:
file.add_string_attribute('length','error')
file.add_string_attribute('pixeldimensions','error')
file.add_string_attribute('bitrate','error')
file.add_string_attribute('samplerate','error')
file.add_string_attribute('title','error')
file.add_string_attribute('artist','error')
file.add_string_attribute('genre','error')
file.add_string_attribute('track','error')
file.add_string_attribute('date','error')
file.add_string_attribute('album','error')
# pdf handling
if file.is_mime_type('application/pdf'):
try:
f = open(filename, "rb")
pdf = PdfFileReader(f)
try: file.add_string_attribute('title', pdf.getDocumentInfo().title)
except: file.add_string_attribute('title', "[n/a]")
try: file.add_string_attribute('artist', pdf.getDocumentInfo().author)
except: file.add_string_attribute('artist', "[n/a]")
f.close()
except:
file.add_string_attribute('title', "[no info]")
file.add_string_attribute('artist', "[no info]")

self.get_columns()

Bu dosyayı
Kod: [Seç]
~/.local/share/nemo-python/extensions klasörüne yerleştiriyoruz. En sonda yöneticiyi tamamen kapatıp tekrar açıyoruz. Tamamen kapatmaktan kastım bu:
Kod: [Seç]
killall nemo
Umarım işinize yarar.
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2018 - 16:32:03 Gönderen: ethernity »

« Yanıtla #1 : »
Bu kadar uğraşmaya gerek yok aslında, eklenti paketlenmiş olarak Linux Mint deposunda mevcut. Nemo sürümü ile eşleşen paket buradan indirilip kurulabilir. Debian 9 için "cindy" sürümü kurulmalı.

« Yanıtla #2 : »
Bu kadar uğraşmaya gerek yok aslında, eklenti paketlenmiş olarak Linux Mint deposunda mevcut. Nemo sürümü ile eşleşen paket buradan indirilip kurulabilir. Debian 9 için "cindy" sürümü kurulmalı.

Hata veriyor.
Kod: [Seç]
Error:
Dependency is not satisfiable: libnemo-extension1a

Zaten bunun gibi uyumsuzluklar yüzünden bu kadar zahmetli oldu. Kesin bunu da denemişimdir. Şimdi fazla kurcalayıp bozmak istemiyorum. Bir laf vardır: çalışıyorsa dokunma :)